HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE JA UUENDAMINE

Vanemates ärihoonetes tehakse lõppkasutajale nähtavaid uuendusi iga paari aasta tagant, loomaks visuaalselt esteetilisemat keskkonda.

Enamasti jäävad tehnosüsteemide juhtimisloogikad muutmata, vaatamata sellele, et hoone funktsionaalsus võib olla mitmeid kordi oma eluea jooksul juba muutunud. Igal tootel ja tarvikul on oma eluiga ning tootja pakutav tehniline tugi. Automaatikasüsteemide normaalseks elueaks peetakse 15-20 aastat, mille jooksul tuleb teha korduvaid tarkvara uuendusi ja parendusi täiturite ning mootorite töös. Isegi parimate tootjate tipptooted vajavad tähelepanu ja uuenduskuuri. Hoonete ja selles paiknevate tehnosüsteemide kasutusloogika muutub ajas paratamatult, mis seab uusi nõudeid ka süsteemide juhtimisele. Aastatetagused kontrollerid ei pruugi olla piisava võimekuse ja avatusega, et võimaldaks endaga liita uut funktsionaalsust.

HOONEAUTOMAATIKASUSTEEMIDE_RENOVEERIMINE_JA_UUENDAMINE_VAMOS

Seepärast on oluline iga suurema renoveerimise puhul hinnata hooneautomaatika kaasajastamise või uuendamise vajalikkust.

Automaatikasüsteemide renoveerimise otsene kasu:

Kogukulud vähenevad – konkurentsivõime paranemine, positiivsem rahavoog
Vigade ja anomaaliate hulk väheneb
Teadlikkus kasvab – halduskulud vähenevad
Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele – parem positsioon turul
Kulude vähenemine koosmõjus tehnoloogia vahetusega – remondivajaduse vähenemine
Adekvaatne ülevaade hoone aktiivsete energiatarbijate tegelikust olukorrast – suurem kindlustunne

VamosAutomaatika_teenused_3Dmudel

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE KAVANDAMINE

Hooneautomaatika peamine ülesanne on hoolitseda hoone tehnosüsteemide nõuetekohase toimimise eest. Loe edasi siit

-


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE RAJAMINE

Ühe toimiva automaatikasüsteemi rajamine tähendab loogilisi teineteisele järgnevaid etappe. Loe edasi siit

-


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE JA UUENDAMINE

Vanemates ärihoonetes tehakse lõppkasutajale nähtavaid uuendusi iga paari aasta tagant, loomaks visuaalselt esteetilisemat keskkonda. Loe edasi siit

-


AUTOMAATIKATARVIKUTE MÜÜK

Automaatikatarvikute valik on väga lai ja iga konkreetse hoone puhul on vajalik hinnata erinevate toodete sobivust, tarneaega ja hinnataset. Loe edasi siit

VALIK TEHTUD TÖÖDEST

Vamos-Radisson-Blu-Olümpia-hotell_283x2123

Radisson Blu Olümpia hotell

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide renoveerimine ja uuendamine

Aadress: Liivalaia 33, Tallinn

Vamos_Aura-veekeskus283x212

Aura veekeskus


Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide rajamine

Aadress: Turu 10, Tartu

vesse_283x212

Vesse Maksimarket

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide renoveerimine ja uuendamine

Aadress: J. Smuuli tee 43, Tallinn

Rimi_LC_283x212

Rimi Logistikakeskus

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide renoveerimine ja uuendamine

Aadress: Põrguvälja tee 3, Rae vald

Rimi_Sõpruse_283x212

Rimi Sõpruse pst.

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide renoveerimine ja uuendamine

Aadress: Sõpruse pst. 174, Tallinn

Koostööpartnerid