HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE KAVANDAMINE

Hooneautomaatika peamine ülesanne on hoolitseda hoone tehnosüsteemide nõuetekohase toimimise eest nõnda, et:

hoones oleks inimestel mugav olla, st kliimaparameetrid on reguleeritud nõutud tasemele tagades soovitud parameetritega sisekliima;
tellija ja hoone kasutajad oleksid rahul ning tunneksid ennast hoones turvaliselt ja mugavalt;
hoida kokku raha ja aega kasutuskuludelt;
informatsioon hoones toimunud muutustest oleks operatiivne;
oleks pidev kontroll tehnosüsteemide töö kohta;
hoone tehnosüsteemid toimiksid nii, nagu kavandatud;
hoone energiakulu oleks kooskõlas energiatõhususe miinimumnõuetes sätestatuga ja oleks nii minimaalne kui võimalik, avaldamata negatiivset mõju hoonele ja selle sisekliimale.

HOONEAUTOMAATIKASUSTEEMIDE_RAJAMINE

Iga hoone projekteerimise aluseks on tellija lähteülesanne, sama loogika kehtib ka automaatika vallas.
Allpool mõned soovitused tellijatele ja arendajatele:

Fikseeri hoonesse planeeritud tegevusest tulenevad nõuded. Hoone spetsiifika määrab ära ainult sellele hoonele vajalikke automaatika ülesandeid. Lähteülesande koostamisel hooneautomaatika projekteerimiseks peab silmas pidama muu hulgas järgmist:
milliseid tehnosüsteeme juhitakse ja jälgitakse hooneautomaatikaga, vaja on kõik süsteemid konkreetselt kirja panna (nt ventilatsiooniseadmed, katlamaja, valgustus, tuleohutussüsteemid, läbipääsukontroll, ruumide jahutusseadmed, erinevad kulumõõdikud jne);
kas planeeritava ehitise hooneautomaatika lahendatakse lokaalsena või soovitakse näha süsteemide koostööd ja samuti neid jälgida;
kui soovitakse tehnosüsteemide toimimise jälgimist, siis kas nähakse ette ka kaugjälgimise võimalused;
ehitatav süsteem peab olema hõlpsasti uuendatav ja peab võimaldama lisada mistahes tootjate erinevat tehnikat, ehk automaatikasüsteem ei saa põhineda mõne konkreetse tootja poolt ainult tema toodetega ühilduval andmesideprotokollidel;
kui suure summa eelarvest kavatseb tellija automaatikasse investeerida.

VamosAutomaatika_teenused_3Dmudel

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE KAVANDAMINE

Hooneautomaatika peamine ülesanne on hoolitseda hoone tehnosüsteemide nõuetekohase toimimise eest. Loe edasi siit

-


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE RAJAMINE

Ühe toimiva automaatikasüsteemi rajamine tähendab loogilisi teineteisele järgnevaid etappe. Loe edasi siit

-


HOONEAUTOMAATIKASÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE JA UUENDAMINE

Vanemates ärihoonetes tehakse lõppkasutajale nähtavaid uuendusi iga paari aasta tagant, loomaks visuaalselt esteetilisemat keskkonda. Loe edasi siit

-


AUTOMAATIKATARVIKUTE MÜÜK

Automaatikatarvikute valik on väga lai ja iga konkreetse hoone puhul on vajalik hinnata erinevate toodete sobivust, tarneaega ja hinnataset. Loe edasi siit

VALIK TEHTUD TÖÖDEST

Vamos-Kääriku-sportlasmajutushoone_283x212

Kääriku sportlasmajutushoone

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide rajamine

Aadress: Kääriku, Otepää vald

Enics-Eesti-AS-tootmishoone-juurdeehitus-Vamos_283x212

Enics Eesti AS tootmise hoone juurdeehitus

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide rajamine

Aadress: Valga mnt 7a, Elva

Vamos-Radisson-Blu-Olümpia-hotell_283x2123

Radisson Blu Olümpia hotell

Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide renoveerimine ja uuendamine

Aadress: Liivalaia 33, Tallinn

Vamos_Aura-veekeskus283x212

Aura veekeskus


Teostatud tööd: Hooneautomaatikasüsteemide rajamine

Aadress: Turu 10, Tartu

Koostööpartnerid